گنجور

شعرهای با وزن «مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم)» و حروف قافیهٔ «انی»

 

اقبال لاهوری » زبور عجم » این هم جهانی آن هم جهانی

 

این هم جهانی آن هم جهانی

این بیکرانی آن بیکرانی

هر دو خیالی هر دو گمانی

از شعلهٔ من موج دخانی

این یک دو آنی آن یک دو آنی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۶۱

 

آشوب جانی شوخ جهانی

بی اعتقادی نامهربانی

از پیش خویشم تا چند رانی

زهر فراقم تا کی چشانی

من مهر ورزم آری من اینم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی