گنجور

مجد همگر » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

ای چون دل و جان بر من گرامی

کس چون تو نبود دلدار نامی

نام و نشانت نشیندم از کس

ای بی نشان یار آخر چه نامی

تشبیه رویت با حور کردم

[...]

مجد همگر
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۳۷

 

ای قطب جامی، شاه انامی

در لطف عامی، نام تو نامی

بس چاره سازی، بس دلنوازی

ما را نظر کن، چون از کرامی

بس سربلندی، بس ارجمندی

[...]

قاسم انوار