گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۰۸

 

گفتا کئی تو من بنده تو

بیجرم از چشم افکنده تو

گاهی ازین در گاهی از آن در

باری زهر در جوینده تو

در جست و جویت ز آنم که باشد

[...]

کمال خجندی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۶۱

 

آشوب جانی شوخ جهانی

بی اعتقادی نامهربانی

از پیش خویشم تا چند رانی

زهر فراقم تا کی چشانی

من مهر ورزم آری من اینم

[...]

کمال خجندی