گنجور

مجد همگر » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

ای چون دل و جان بر من گرامی

کس چون تو نبود دلدار نامی

نام و نشانت نشیندم از کس

ای بی نشان یار آخر چه نامی

تشبیه رویت با حور کردم

[...]

مجد همگر