گنجور

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۱۹۳

 

ای رخ نیکوی تو مهر جمال

وی خم ابروی تو رشگ هلال

نفحه گیسوی تو مشگ ختن

نرگس جادوی تو سحر حلال

عارض نیکوی تو خلد برین

[...]

نورعلیشاه
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۲۰۸

 

ما خراباتیان بی باکیم

از می وصل حق طربناکیم

رونق افزای عالم ملکوت

مجلس آرای بزم افلاکیم

یابد از مادو کون آرایش

[...]

نورعلیشاه
 
 
sunny dark_mode