گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۶۲ - مناجات و توسل بمحد و آل محمد (ص)

 

الهی بسر دفتر حکمت الله

بنی آدم ایینه قدرت الله

الهی بشمع جمال محمد

که بر غیر زد آتش غیرت الله

الهی بنور علی آنکه افراخت

[...]

اهلی شیرازی