گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش دوم - قسمت دوم

 

بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من أساء

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

خرامیدن لاجوردی سپهر

همی گرد برگشتن ماه و مهر

مپندار کز بهر بازیگری است

سراپرده ای این چنین سرسری است

در این پرده یک رشته بیکار نیست

[...]

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode