گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۹

 

منشین با بدان که صحبت بدگر چه پاکی ترا پلید کند
آفتاب ار چه روشن‌ست او راپاره‌ای ابر ناپدید کند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی