گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۴۳

 

هرکه خواهد که در زمانه به جود
به صد آوازه نامزد گردد
گو دو کف صفر کن به بخشش مال
که یکی از دو صفر صد گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی