گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴۸

 

ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویممی گلرنگ بده تا همه یک رنگ شویم
صورت لطف سقی الله تویی در دو جهانرخ می رنگ نما تا همگان دنگ شویم
باده منسوخ شود چون به صفت باده شویمبنگ منسوخ شود چون همگی بنگ شویم
هین که اندیشه و غم پهلوی ما خانه گرفتباده ده تا که از او ما […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی