گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۱۶ - در مدح

 

ای کریمی که رای همت تو

عدم سایلان وجود کند

شرم دارد زمانه با چو تویی

که ز حاتم حدیث جود کند

حاتم از خاک گربرآرد سر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

امیر معزی » قطعات » شمارهٔ ۹

 

ای وزیری‌ که همت تو همی

عدم سائلان وجود کند

شرم دارد زمانه با چو تویی

که ز حاتم حدیث جود کند

گر سر از خاک برکند حاتم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی نیشابوری