گنجور

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۶۶ - در مذمت ظلم و ظالم

 

از میان رفت ظالم و مظلوم

عدل‌ و ترتیب ماند و نظم و رسوم

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۶
۷
۸
sunny dark_mode