گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » شهرآشوب » شمارهٔ ۶۴ - صفت دلبر نوخط باشد

 

ای لب تو چنانک زو در عمر

نتوان شهد و نوش نوشیدن

عارض تو گرفت مذهب مصر

که بخواهد سیاه پوشیدن

مسعود سعد سلمان
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۵ - در حضور دل و احیای نفس

 

مردمی چیست؟ ستر پوشیدن

پهلوانی؟ به خیر کوشیدن

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶٩٩

 

نبود مهتری بروز و بشب

باده خوشگوار نوشیدن

یا طعام لذیذ را خوردن

یا لباس لطیف پوشیدن

من بگویم که مهتری چه بود

[...]

ابن یمین
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۳۹ - رفتن شاه پیش گدا و بشارت تخت‌نشینی

 

تو و جام نشاط نوشیدن

با حریفان به عیش کوشیدن

هلالی جغتایی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۴۱

 

از سپند است، یک خروشیدن

چاره نبود به جز که جوشیدن

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode