گنجور

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۷۵ - ملاقات دوم با آیرم

 

گشته بقال‌زاده‌، ساسان‌پور

شده پورکیان‌، فلان مزدور

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۷۵ - ملاقات دوم با آیرم

 

خلق را کرده است زنده به گور

مردگان را نموده نبش قبور

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۷۸ - فرار آیرم از ایران

 

آخرکار اسعد و تیمور

او ز نزدیک دید و ما از دور

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۳

 

کار پرداز عالمی بامور

عقل و عشقند تا بیوم نشور

فی‌المثل عقل گوید انسان را

سروسامان برای تست ضرور

عشق از کوشش و عمل سازد

[...]

صغیر اصفهانی
 
 
۱
۲۸
۲۹
۳۰
sunny dark_mode