گنجور

سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۵

 

گر ز هفت آسمان گزند آید

راست بر عضو مستمند آید

سعدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹۵ - در زهد

 

خلوت از بهر آن پسند آید

که حواس تنت به بند آید

اوحدی
 
 
sunny dark_mode