گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۵

 

در ره تو ز دیده پا کردم

خاک پایت به دیده جا کردم

بستم از هر چه بود چشم امید

پس به روی تو دیده وا کردم

سینه را از خیال غمزه تو

[...]

جامی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۱۵ - حال عشق شاه‌زاده با گدا

 

کفت هی! هی! عجب خطا کردم

که به این بوالهوس وفا کردم

هلالی جغتایی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی

 

هجوت ای دزد پربها کردم

دیگرت بر چراغ پا کردم

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode