گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸ - روضه خلد

 

جنت این، یا فضای گلزار است

کوثر این، یا زلال انهار است؟

عنبر این یا شمیم باد صبا،

لادن این، یا نسیم اسحار است؟

روضه خلد یا که ساحت باغ،

[...]

افسر کرمانی