گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴

 

به خدایی که ره معرفتش

روز و شب مالک عالم نظر است

در ره او خرد از غول اضلال

با ثبات قدمش در نظر است

چرخ بر درگه او پشت خم است

[...]

ابوالفرج رونی
 
 
sunny dark_mode