گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ومیبینم»

 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰ - چشمه قاف

 

از همه سوی جهان جلوه او می بینم

جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم

چشم از او جلوه از او ما چه حریفیم ای دل

چهره اوست که با دیده او می بینم

تا که در دیده من کون و مکان آینه گشت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار تبریزی
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹

 

من که در صورت خوبان همه او میبینم

تو مپندار که من روی نکو میبینم

نیست در دیده من هیچ مقابل همه اوست

تو قفا مینگری من همه رو میبینم

هر کجا می‌نگری دیده بدو می‌نگرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی