گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ریمیباید»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵

 

هر دم از چشم تو دل را نظری می باید

صد نظر دید و هنوزش دگری می باید

آن قدر سرکشی و ناز، که باید، داری

شیوه مهر و وفا هم قدری می باید

هر چه در عالم خوبیست از آن خوب تری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۳

 

نور چشمی تو ما را نظری میباید

گر رسد صد نظر از تو دگری میباید

باز بنما رخ زیا چو بریدی سر زلف

منقطع شد شب پره سحری میباید

به عبادت سخنی گوی که رنجوران را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی