گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اهتگیرم»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۶

 

رخصتم ده که سر زلف سیاهت گیرم

دیده را روشنی از روی چو ماهت گیرم

چون تو را نیست سرآنکه بیابم به تو راه

داد خواهم نه بیایم سر راهت گیرم

گر چه بیشم گنهی نیست زنم دست نیاز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی