گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارهمان»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴

 

صبح امید همانست و رخ یار همان

تار آن طره شبرنگ و شب تار همان

نیست چون هیچ تفاوت ز رقیبان با من

پیش تو یار همان باشد و اغیار همان

طی شد افسانه هر عاشق و معشوق، که بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۹

 

عمر در صبر شد و وعدۀ دیدار همان

سوخت دل در غم و با داغ گرفتار همان

کار من نیست بجز عشق بتان ورزیدن

شدم اندر سر این کار و مرا کار همان

جز خیالت نبود مونس و غمخوار دلم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده