گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴۷ - در مدح صاحب عزالدهاقین

 

ترک من مهر و وفا سیرت و آیین نکند

تا که بر برگ گل از غالیه آذین نکند

اندر آذین وی آیین وفا دست امید

تا که نومید ز آذین بود آیین نکند

بیقین دانم کان ترک ستمکاره من

[...]

سوزنی سمرقندی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۳۰

 

کس به امید وفا ترک دل و دین نکند

جز تو سنبل به گل روی تو پرچین نکند

هیچ شب نیست که از خون جگر روی مرا

دل غم دیده ام از دست تو رنگین نکند

از جفایی که از او بر من دلخسته رسید

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode