گنجور

اشعار مشابه

 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۰

 

مژده ای صبر که شد هجرت هجران نزدیک

یوسف مصر وفا گشت به کنعان نزدیک

غم غمین از خبر فرقت دوری شد و گشت

دوری فرقت و محرومی حرمان نزدیک

گشت سررشته بعد من از آن در کوتاه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

نگشاید دلم از وصل بهجران نزدیک

چه فروغی دهدم شمع بپایان نزدیک

مکن از گریه مرا منع که واپس نرود

اشگ گرمی که رسیدس بمژگان نزدیک

گریه امشب همه شب گرد دلم می گردد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

طبیب اصفهانی