گنجور

اشعار مشابه

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶

 

باغبان در نگشوده است گلستان ترا

بو نکرده است صبا سیب زنخدان ترا

از تو محجوب تری یاد ندارد ایام

بوی گل باز ندیده است گریبان ترا

پرده دیده بادام مشبک شده است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۱ - در تغزل و مدح اتسز

 

ای سهی سرو رهی و قد خرامان ترا

سجده برده مه گردون رخ رخشان ترا

بندگی کرده عقیق یمن و در عدن

شب و روز از بن دندان لب و دندان ترا

صبح دم جامه چو در سرفگندی نشناسند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط