گنجور

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » چهارم

 

دزد اندیشهٔ بد را سوی زندان آرید

دست او سخت ببندید و به دیوان آرید

شحنهٔ عقل اگر مالش دزدان ندهد

شحنه را هم بکشانید و به سلطان ارید

تشنگان را بسوی آب صلایی بزنید

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۸

 

بر سر تربتم آن نوگل خندان آرید

سست پیمان مرا بر سر پیمان آرید

چاک این سینه به دامان قیامت رفته ست

تاری از زلفش و آن سوزش مژگان آرید

دل بود منتظر و شوق نمی آید باز

[...]

حزین لاهیجی