گنجور

میلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۹

 

قاصد کز تو به ما نامه نامی آورد

خط پایندگی عمر گرامی ‌آورد

نامه لطف کسی کز تو رسانید به ما

به تو از جانب ما خطّ غلامی می‌آورد

نیمه‌ای در قلم آرم مگر از قصه شوق

[...]

میلی
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۷۸ - حکما

 

لاک:

ساغرش را سحر از بادهٔ خورشید افروخت

ورنه در محفل گل لاله تهی جام آمد

کانت:

فطرتش ذوق می آینه فامی آورد

[...]

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۷۸ - حکما

 

فطرتش ذوق می آینه فامی آورد

از شبستان ازل کوکب جامی آورد

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۷۸ - حکما

 

نه مئی از ازل آورد نه جامی آورد

لاله از داغ جگر سوز دوامی آورد

اقبال لاهوری