گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸

 

خیز تا از درِ میخانه گُشادی طلبیم

به رَهِ دوست نشینیم و مُرادی طلبیم

زادِ راهِ حَرمِ وصل نداریم مگر

به گدایی ز درِ میکده زادی طلبیم

اشکِ آلودهٔ ما گرچه روان است ولی

[...]

حافظ
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۰

 

خیز تا از در طاعات گشادی طلبیم

بر در دوست نشینیم و مرادی طلبیم

بهر راه حرم وصل بیا تا برویم

به گدائی به در تقوی و زادی طلبیم‏

اشک آلوده ما گرچه روانست ولی

[...]

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۰

 

خیز تا از در طاعات گشادی طلبیم

بر در دوست نشینیم و مرادی طلبیم

بهر راه حرم وصل بیا تا برویم

به گدائی به در تقوی و زادی طلبیم‏

اشک آلوده ما گرچه روانست ولی

[...]

فیض کاشانی
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۶۱ - پیام

 

چاره این است که از عشق گشادی طلبیم

پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode