گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

گر نبی آید و ار نه تو نکو سیرت باش

که به دوزخ نرود مردم پاکیزه سیر

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب منسوخ

 

بر همه خلق سرافراز بود هر که چو سرو

پاکدامن بود و راست‌رو و کوته‌دست،

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode