گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۵۵

 

با فقاعی گفتم از روی مزاح
بد معامل نیستم من ای خسیس
وجه شربتها که دادی نسیه ام
گر فراموشت شود بر یخ نویس


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی