گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳

 

هرچه بینی جمله آیات وی است
علم او آئینهٔ ذات وی است
ساقی ما می به ما بخشد مدام
ذره و خورشید جامات وی است
نور چشم ما نماید او به او
عین او باشد که مرآت وی است
چیست عالم سایه بان پادشاه
جزو و کل مجموع رایات وی است
عشق او رخ می نهد فرزین برد
عقل شطرنج از شه مات وی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی