گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» و حروف قافیهٔ «اهیمیکند»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۲

 

گر کسی در عشق آهی می‌کند

تا نپنداری گناهی می‌کند

بیدلی گر می‌کند جایی نظر

صنع یزدان را نگاهی می‌کند

با دم صاحبدلان خواری مکن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۹۲

 

گر کسی در عشق آهی می کند

تو نپنداری گناهی می کند

بیدلی گر می کند جایی نظر

صنع یزدان را نگاهی می کند

با دم صاحبدلان خواری مکن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی