گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

مادرش گفتا که این تو کی کنی

لیک بی شک نام حاتم طی کنی

عطار نیشابوری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۷۲

 

دلبرا با من جفا تا کی کنی

بگذرد کار جهان تا هی کنی

گر بخوانی دفتر غمهای من

نامه جور و جفا را طی کنی

ای دل سرگشته بر باد هواست

[...]

جهان ملک خاتون