گنجور

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

سر برآور از گلیمت ای کریم

پس فرو کن پای بر قدر گلیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » درتعصب گوید

 

چون نه جامه دست دادش نه گلیم

بر مرقع دوخت ده پاره ادیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت طاووس » حکایت طاووس

 

حضرت حق هست دریای عظیم

قطرهٔ خرد است جنات النعیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت صعوه » حکایت یعقوب و فراق یوسف

 

گرچه نام یوسفش بودی ندیم

نام او در جان خود کشتی مقیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

آن دگر گفتش که یاران قدیم

از تو رنجورند و مانده دل دو نیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتار عباسه دربارهٔ نفس

 

دل سوار مملکت آمد مقیم

روز و شب این نفس سگ او را ندیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتار مردی پاک‌دین

 

گر نسوزی آن پلاس اینجا ز بیم

کی رهی فردا ز پهنای گلیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت جنید که سر پسرش را بریدند

 

گفت آن دیگی که امشب بس عظیم

برنهادم من در اسرار قدیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت پیرزنی که به ده کلاوه ریسمان خریدار یوسف شد

 

خنده آمد مرد را، گفت ای سلیم

نیست درخورد تو این در یتیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت درویش حق‌جو و راز و نیاز او

 

تو که باشی تا در آن کار عظیم

یک نفس بیرون کنی پای از گلیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » پیام خداوند به بندگان توسط داود

 

من چو استحقاق آن دارم عظیم

می‌پرستیدیم نه از اومید و بیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی طلب » گفتگوی شیخ ابوسعید مهنه با پیری روشن‌ضمیر دربارهٔ صبر

 

شیخ مهنه بود در قبضی عظیم

شد به صحرا دیده پر خون، دل دو نیم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی حیرت » بیان وادی حیرت

 

عاشقم اما ندانم بر کیم

نه مسلمانم نه کافر، پس چیم

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

پس علی موسی الرضا هست او سلیم

ملک عالم زوست جنات النعیم

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷ - در ارتباط ولایت با نبوت

 

هر که او با شاه مردان بد مقیم

جای او کردند جنّات النعیم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode