گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰

 

عشق را گوهر ز کانی دیگر است

مرغ عشق از آشیانی دیگر است

هرکه با جان عشق بازد این خطاست

عشق بازیدن ز جانی دیگر است

عاشقی بس خوش جهانی است ای پسر

[...]

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۳ - در نعت شاه اولیا علی علیه السلام

 

کین زبان را خود زبانی دیگر است

وین سخن را خود بیانی دیگر است

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۶ - حکایت الوصال فی شرح البلال

 

این سخن از ترجمانی دیگر است

عارفان را خود نشانی دیگر است

عطار
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۷۷ - آرزوی کسی که سؤالی بکند از مردگان

 

شرح حالش را بیانی دیگر است

محرم رازش زبانی دیگر است

ملا احمد نراقی
 

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۹

 

ماه ما را آسمانی دیگر است،

سرو ما را بوستانی دیگر است

گو دگر کیوان مده زحمت به خویش،

کاین فلک را، پاسبانی دیگر است

ساکن این ملکم و از یمن عشق،

[...]

افسر کرمانی
 

اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۲ - مناجات

 

آنچه گفتم از جهانی دیگر است

این کتاب از آسمانی دیگر است

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode