گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۳۶ - باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را

 

جان برای امر او داریم ما

گر به ریگی گوید او کاریم ما

مولانا
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۴۶ - درویشی که از عشق عابدی را مدهوش دید

 

دیده بر دیدار او داریم ما

غیر حسنش در نظر ناریم ما

اسیری لاهیجی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۶

 

محو آن روی پریواریم ما

در حقیقت نقش دیواریم ما

نیمه در غیبم و نیمی در شهود

نیمه مست و نیمه هشیاریم ما

نیمه از فرخار و نیم از کاشغر

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 

اقبال لاهوری » اسرار خودی » بخش ۱۹ - الوقت سیف

 

در نگاه تو زیان کاریم ما

کهنه پنداریم ما ، خواریم ما

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode