گنجور

عبدالقادر گیلانی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶ - همه شب

 

شب همه شب باتو می گوئیم راز

توبه غفلت پای ها کرده دراز

ای زما کرده فراموش گوئیا

سوی ما هرگز نخواهی گشت باز

خیز وترک خواب کن تا نیمه شب

[...]

عبدالقادر گیلانی
 

عبدالقادر گیلانی » غزلیات » شمارهٔ ۳۹ - غافل از احوال مظلومان

 

درجهان امروز بی پروا مباش

فارغ از اندیشه فردا مباش

کشتی ای پیداکن و بنشین در او

ایمن از غرقاب این دریا مباش

غافل از احوال مظلومان مشو

[...]

عبدالقادر گیلانی