گنجور

میرداماد » دیوان اشراق » غزلیات » شمارهٔ ۹

 

ای مه از رخ دور کن یک ره نقاب

تا عرق گردد ز خجلت آفتاب

بی وصالت زندگانیها تلف

بی جمالت عشق رانیها عذاب

دیده مارا از آن عارض شکیب

[...]

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مثنوی

 

پای استدلالیان چوبین بود

پای چوبین سخت بی تمکین بود

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مثنوی

 

ای که گفتی پای چوبین شد دلیل

ورنه بودی فخر رازی بی دلیل

فخر رازی نیست جز مرد شکوک

گر تو مردی ازنصیر الدین بکوک

هست در تحقیق برهان اوستاد

[...]

میرداماد