گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲

 

ای سرافرازی که بر خورشید چرخ

شعله رایت سرافرازی کند

کلک تو در نظم کار مملکت

بر نفاذ تیغ طنازی کند

عار دارد همت کو در سخا

[...]

ابوالفرج رونی
 
 
sunny dark_mode