گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹

 

ای، دل ما غرق خون از نوک تیرت

غرق خون مپسند، صید دستگیرت

ای کمان ابرو، بنازم شست و دستت

صید بتوان کرد، هر جا رفت تیرت

در صفت نخجیر، از پیکان مژگان

[...]

افسر کرمانی
 
 
sunny dark_mode