گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «انخواهدگذشت»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۵۸

 

چون بگیتی هر چه می‌آید روان خواهد گذشت

خرم آنکس کونکو نام از جهان خواهد گذشت

مهر جانی وبهاری کایدت خوش باش ازانک

چند بعد از تو بهار و مهر جان خواهد گذشت

خسرو بستان متاعی در دکان روزگار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۳

 

چون به گیتی هر چه می آید، روان خواهد گذشت

خرم آن کس کو نکو نام از جهان خواهد گذشت

ناوک گردون که آید از همه نظاره کن

کز کیان بگذشت تا نیز از کیان خواهد گذشت

جز ز یک کس نگذرد یک تیر بین در کیش چرخ

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی