گنجور

اشعار مشابه

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳

 

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود

آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

گر کند گیتی وفایی با وفاداران خوش است

زندگانی با عزیزان عیش با یاران خوش است

محنت شب گیر با شوق حرم دشوار نیست

گر بیادت بگذرد شب های بیداران خوش است

نرگس شوخ تو مست از ناله شب گیر ماست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظیری نیشابوری