گنجور

غزالی » کیمیای سعادت » ارکان معاملت مسلمانی » رکن دوم - رکن معاملات » بخش ۶۷ - باب اول

 

طلع البدر علینا من ثنییات الوداع

وجب الشکر علینا ما دعی لله داع

غزالی
 
 
sunny dark_mode