گنجور

صامت بروجردی » کتاب نوحه‌های سینه زنی (به اقسام مختلفه و لحنهای متنوع و مخصوصه) » شمارهٔ ۲۵ - و برای او

 

ای به محراب عبادت کشته از شمشیر کین یا امیرالمومنین

شد سیه‌پوش از غم داغ تو جبریل امین یا امیرالمومنین

با خبر از تیغ بن ملجم تو بودی بر ملا یا علی آخر چرا

بازوی خیبر گشا بیرون نکردی ز آستین یا امیرالمومنین

تا که ننماید کسی انکار از شق القمر بعد پیغمبر دگر

[...]

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب نوحه‌های سینه زنی (به اقسام مختلفه و لحنهای متنوع و مخصوصه) » شمارهٔ ۳۰ - و برای او همچنین

 

امروز بود وقت عزای علی‌اکبر

سوزد دل عالم ز برای علی‌اکبر

هر کس که شدی طالب دیدار پیمبر

می‌کرد تماشای لقای علی‌اکبر

گردید مهیای خزان گلشن ایجاد

[...]

صامت بروجردی
 
 
sunny dark_mode