گنجور

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » قطعات » از افکار ابکار وفایی شوشتری

 

اندر اسماء خمسه اسمی هست

کاندر او نکته‌ای بود باهر

پنج حرف در حرف اوسط او

می شود هر دو سمت او ظاهر

ضرب در نفس نیم اوّل او

[...]

وفایی شوشتری
 

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » قطعات » قطعه در مدح وفایی از حاج ملااسمعیل «فارس»

 

ای شاعری که چون تو سخن سنجی از عدم

ننهاده پا به دایره ی روزگارها

مشّاطه وار، کِلک بدیع تو کرده است

در گوش نوعروس سخن گوشوارها

داری وفا تخلّص و دارند نیکوان

[...]

وفایی شوشتری
 

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » قطعات » جواب وفایی به فارس

 

ای فارسی که بر فرس طبع فارسی

هستی سواره و دگران نی سوارها

وی شاعری که چون فرس طبع زین کنی

شعرات جان سپر، شعرا، پی سپارها

هستی تو خود ظهیر ظهیری و انوری

[...]

وفایی شوشتری
 

وفایی شوشتری » دیوان اشعار » قطعات » جواب «فارس» به قطعهٔ «وفایی»

 

ای مرا هم قبله هم مالک رقاب

ای به چرخ عقل و دانش آفتاب

ای که از دیوان منشی ازل

شد «وفایی» وفادارت خطاب

ای که گلزار بدیع نظم را

[...]

وفایی شوشتری
 
 
sunny dark_mode