گنجور

صفایی جندقی » دیوان اشعار » رقیه‌نامه » بخش ۱

 

هیچ دریایی ندیدم بی کنار

جز تو ای عشق جهان آشوب یار

عقل سر بر آستانت مستکین

بنده ی حکم تو صد روح الامین

انبیا گردن به امرت داده باز

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » رقیه‌نامه » بخش ۲

 

داشت شاه تشنه کامان دختری

دختری خورشید رخ فرخ فری

اختری فرخنده کی فردوس فال

کش به دامان پروریدی ماه و سال

و آن رقیه نامش ناکامی صغیر

[...]

صفایی جندقی
 
 
sunny dark_mode