گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

گویی که توکل و رضایی دارم

تسلیم و ریاضت و صفایی دارم

این جمله از آن تو مبارک بادت

من در دو جهان یکی خدایی دارم

 
sunny dark_mode