گنجور

 
شاهدی

شماره ۱: ای از صفات حسن تو بر هر گذر افسانه‌ای

sunny dark_mode