گنجور

 
سنایی

چون حمله دهی نیک سوارا که تویی

چون بوسه دهی ظریف یارا که تویی

در صلح شکر بوسه شکارا که تویی

در جنگ قوی ستیزه گارا که تویی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode