گنجور

 
سنایی

گر تو به صلاح خویش کم نازی به

با حالت نقد وقت در سازی به

در صومعه سر ز زهد نفرازی به

بتخانه اگر ز بت بپردازی به

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode